Novosti...

MUZEJ GRADA KAŠTELA
raspisuje
Natječaj za sudjelovanje na I. skupnoj izložbi umjetnika s područja Grada Kaštela 2013.

U organizaciji Muzeja grada Kaštela  od  27. lipnja 2013. do 15. kolovoza 2013. održat će se  I. SKUPNA IZLOŽBA UMJETNIKA S PODRUČJA GRADA KAŠTELA 2013. s ciljem predstavljanja javnosti umjetnika s područja Grada Kaštela i afirmacije kaštelanske umjetničke scene. Radovi će biti odabrani putem natječaja s naglaskom na kvaliteti istih i neovisno o mediju / tehnici ili temi.
Mjesto održavanja: Nadbiskupska palača, Gospojska štrada 1, Kaštela Sućurac i Kula Top, Kaštel Sućurac  /korištenje vanjskog i unutarnjeg prostora/.
Na natječaj se mogu prijaviti umjetnici s područja Grada Kaštela sa završenom likovnom akademijom, i (ili) članovi umjetničkih udruga (HULU-a, HDLU-a,  ULUPUH-a ).
Na natječaju je moguće sudjelovati sa maksimalno 3 ( tri ) rada/ciklusom radova.
Za sudjelovanje potrebno je priložiti:
1.) životopis;
2.) dokumentaciju o radu;
a)  za slike, grafike, crteže, fotografije, skulpture, instalacije i sl.:
- do 3 ( tri ) fotografije predloženog rada/ciklusa;
- autorska izjava i tehnički postav rada ukoliko je potrebno;
Format: jpg, JPEG, tiff
Rezloucija: 2400 piksela  x 1600 piksela
Naziv fotografije: prezime i ime ( npr. matić - mate.jpg )

Ukoliko niste u mogućnosti poslati digitalnu snimku, fotografiju rada možete u istom roku poslati poštom na Muzej grada Kaštela, Brce 1, Kaštel Lukšić  s naznakom “ I. SKUPNA IZLOŽBA UMJETNIKA S PODRUČJA GRADA KAŠTELA  2013″. Molimo dostaviti samo foto dokumentaciju, ne originalne radove!
b)  za video radove:
- samo 1 ( jedan ) video u DVD PAL formatu. Priloženi DVD mora raditi u standardnom DVD uređaju.
c)  za audio radove:
- samo 1 ( jedan ) zvučni zapis u audio CD formatu. Priloženi CD mora raditi u standardnom audio CD uređaju.
Rok za predaju prijava je 20.05. 2013. god.
Prijedlozi se osobno ili poštom dostavljaju na adresu: Muzej grada Kaštela, Brce 1, 21215 Kaštel Lukšić s naznakom “I. SKUPNA IZLOŽBA UMJETNIKA S PODRUČJA  GRADA KAŠTELA  2013.“
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja je 15 ( petnaest ) dana od isteka roka za prijavu. Predana dokumentacija podiže se u roku od 30 (  trideset ) dana od objave rezultata na službenim web stranicama Muzeja grada Kaštela(www.muzej-grada-kastela.hr). Po isteku navedenog roka za nepreuzetu dokumentaciju ne odgovaramo. Muzej grada Kaštela ne preuzima obvezu vraćanja predanih materijala poštom, produkcije i opreme umjetničkih djela, te troška dostave i povrata umjetničkih djela.
Muzej grada Kaštela pridržava sva prava za korištenje predanih materijala u svrhu promidžbe I. skupne izložbe umjetnika s područja Grada Kaštela 2013. u svim medijima, te katalogu, pozivnici i web stranicama Muzeja grada Kaštela.