• Stručni djelatnici

Ivan Šuta

ravnatelj
viši kustos
sutaster@gmail.com

VODITELJ:
- prapovijesne zbirke

Sanja Acalija


Mario Klaić  
viši muzejski pedagog
marioklaic@gmail.com


VODITELJ:
- zbirka didaktičkih predmeta

 


Ivanka Kamenjarin
viša kustosica
zuvana@gmail.com

VODITELJICA:
- antičke zbirke
- srednjovjekovne zbirka

Dominik Žanić
dokumentarist/crtač
dominikzanic@yahoo.com
Helena Martinac
kustosica
helena.martinac@gmail.com

VODITELJICA:
- muzejske dokumentacije

David Milić
restaurator

Ante Jureškin
konzervator-restaurator
jureskinante@gmail.com

Ada Danek
kustosica
ada.danek@gmail.comADMINISTRATIVNO- FINANCIJSKI I OPĆI POSLOVI      

    Ivan Šuta, ravnatelj

    Ivana Barčot, računovodstveni referent
    Ivana Grepo, prodavač u muzejskoj suvenirnici

    Snježana Bekavac, spremačica
    Marija Kujundžić, spremačica