Autori Muzeološke koncepcije stalnog postava:
Ankica Babin, prof.
Sanja Acalija, prof.
Želimir Laszlo, konzervator savjetnik

Autori stalnog postava:
Sanja Acalija, prof.
Ivanka Kamenjarin, dipl.arheolog
Ivan Šuta, dipl. arheolog
Suradnici na postavu:
Želimir Laszlo, konzervator savjetnik
Dr. sc. Katja Marasović, dipl.ing.arh.
Likovno oblikovanje:
Prof.dr.sc. Kažimir Hraste, akademski kipar