Restauratorski odjel osnovan je 2001. godine. U samom početku, restaurator je obavljao poslove isključivo za potrebe stalnog postava Muzeja grada Kaštela što je podrazunijevalo restauraciju i konzervaciju predmeta koji su izloženi na drugom katu kaštela Vitturi.
Restaurirani su veći i manji komadi drvenog namještaja, predmetima od metala i keramike. Nakon otvaranja stalnog postava za javnost, restaurator nastavlja rad na predmetima koji su deponirani u muzeju po izboru kustosa.
Restauratorski odjel bavi se preventivnom konzervacijom i eventualnom restauracijom predmeta pri ulasku u muzej, uvjetima deponiranja predmeta i mikroklimatskim uvjetima u prostorima stalnog postava.
Brinemo o izlaganju predmeta na muzejskim izložbama kao i o transportu predmeta pri izlaganju van matične kuće te postizanju primjerenih tehničkih uvjeta izlaganja.