Novosti...

Kustosica: Mirela Vujević Duvnjak

Na izložbi  "Iskapanje svjetla"  u kaštelu Vitturi  Duje Botteri predstavit će se s dvanaest monokromnih slika (slikoreljefa) velikog  i sedamdesetak  slika malog formata nastalih u posljednje gotovo četiri godine. Izrađene su u staroj tehnici enkaustike (način slikanja pomoću ugrijanog pčelinjeg voska i pigmenata).  Višegodišnjim praktičnim istraživanjem Botteri usavršava vrlo zahtjevnu tehniku stvarajući  slike čudesna svjetla  i unutrašnjih prostora.  Odabirom monokromatskog izričaja i kiparskog pristupa slici (nanošenje pa struganje voska) omogućilo  mu je iznalaženje novih oblika i novih slikarskih mogućnosti…  

 Tijekom trajanja izložbe umjetnik će dolaziti raditi na tri nedovršene slike  integrirane u  postav. Provest će se i happening dolaska umjetnika u dogovoreno vrijeme iz Splita brodom preko Kaštelanskog zaljeva na južna "morska vrata" kaštela Vitturi naglašavajući koncepcijsku poveznicu s izloženim radovima.  Izložbu prati dvojezični katalog  s predgovorom kustosice Mirele Vujević Duvnjak, poetskim tekstom Ive Šimata Banova  o liku i djelu autora te Botterijevom kratkom izjavom o izložbi. Oblikovanje kataloga i pratećih tiskanih materijala pripalo je Viktoru Popoviću. Na otvorenju izložbe nastupiti će s interpretacijom teksta Ive Šimata Banova glumac Donat Zeko.

…Jednostavnost i kombinatorika labilne, otvorene  geometrije pravokutnika, koji je metafora vrata ili prolaza, sidri, naglašava i dinamizira prostor slike. Kompozicijske inačice tih jednostavnih elemenata u službi su svjetlosti koja  difuzno treperi, prodirući  u prostor  gledatelja,  ali i navodeći ga u prostore  izvora svjetla  duboko u tijelu slike, ne stvarajući  pritom natruhe napetosti,  nego  percepcijsko poniranje, sabranost i mir.  Osim  luminoznosti,  tonskih vrijednosti,  skladnih kompozicijskih rješenja prostornih odnosa, s izraženim ili zamućenim vertikalama  i horizontalama na nekima od slika, važna je sastavnica i  razigrani grafizam oslobođen semantičkih čitanja sjedinjen s umjetnikovim apstraktnim imaginarijem… (Iz predgovora kataloga, Mirela Vujević Duvnjak)

Duje Botteri rodio se u Splitu 26. ožujka 1985. godine. Nakon završenog školovanja na Školi likovnih umjetnosti upisuje Kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu gdje je 2008. godine i diplomirao. Tom prigodom njegov mentor prof. Kuzma Kovačić otvorio mu je izložbu naziva: Pustinjaštvo u kamenu. Umjetničkim radom u tišini atelijera posvećuje se traženju svjetla, oblikujući umjetnički izričaj radom u različitim kiparskim i slikarskim tehnikama. Djela mu se nalaze u privatnim zbirkama u Hrvatskoj i diljem svijeta.

 

Izložba ostaje otvorena do 11.11. 2022.