Novosti...

Izlet na Biranj – 25.05.2019.


Izlet na Biranj u organizaciji Muzeja grada Kaštela održati će se 25.05. 2109. Šetnjom po kozjačkom hrptu od Malačke do Birnja sudionici će se upoznati s bogatom kulturno-povijesnom baštinom brda Kozjak, s ciljem na vrhu Biranj (631 m), gdje se nalazi prapovijesna gradina, kasnoantička utvrda i crkvica Sv. Ivana Krstitelja. Uz put prema Birnju sudionici će posjetiti i dvije manje prapovijesne gradine na Malačkoj i uzvišenju Birnjac.

U okviru projekta Perpetuum baštine na Birnju su tijekom 2018. obavljena arheološka istraživanja, kojima se doprinijelo boljem razumijevanju korištenja i razvoja prapovijesne gradine i kasnoantičke utvrde. O rezultatima istraživanja i općenito o prapovijesnoj gradini i kasnoantičkoj utvrdi na lokalitetu će govoriti arheolog Ivan Šuta, ravnatelj Muzeja grada Kaštela. O samoj crkvici i svetkovini Sv. Ivana muzejski pedagog Mario Klaić. Nakon obilaska za sudionike će biti organizirana marenda u prostoru bratovštine Sv. Ivana od Birnja.

Izlet je organiziran u okviru manifestacije Kreativno proljeće, a partneri su Turistička zajednica grada Kaštela, Hrvatska gorska služba spašavanja i bratovština Sv. Ivana od Birnja.

Napominjemo da je za izlet potrebno nositi adekvatnu odjeću i obuću, prilagođenu šetnji u prirodi.

Zainteresirani se mogu prijaviti na telefonski broj 021 260 245, a broj sudionika je ograničen na 50 ljudi.


Itinerer:

  • 07:30 - Polazak iz Splita (kolodvor-Sukoišanska ulica)
  • 08:30 - Polazak sa Malačke (moguć dolazak i osobnim automobilom)
  • 10:00 - Dolazak na Biranj i obilazak lokaliteta
  • 11:30 - Marenda
  • 13:00 - Polazak s Birnja
  • 14:00 - Dolazak na cestu ispod Birnja preko tzv. talijanskog puta i povratak autobusom (sudionici koji su došli automobilom vraćaju se na Malačku)