Novosti...

Pedagoške akcije u sklopu "Juuu-huuu! Praznici su, idemo u muzeje!"
"Priča o Kaštelima i Kaštel Lukšiću" i "Što je to arheologija?"


Povodom zimskih školskih praznika Muzej grada Kaštela Vas poziva na dječje radionice u sklopu "Juhuhu" akcije...


Katalog pedagoške akcije: "Juuu-huuu! Praznici su, idemo u muzeje!"