Novosti...

Upoznajte našega Kaštilka - maskotu Muzeja Grada Kaštela!


Već duže vrijeme Muzejom grada Kaštela šeta se to simpatično stvorenje. Čas je u pokretu, a ponekad mirno spava u pedagoškim publikacijama muzeja. Ovo stvorenje ima mnogo lica. Veselo je, tužno i nasmijano, a ponekad raširenih ruku zove u zagrljaj. Živi na spoju mora i kopna u sunčanim Kaštelima. Kao stari kaštelanin ima crvenu kapu nad velikom i hrabrom glavom. Tijelo mu je poput zakošenih zidina kaštelanskih kula kaštela. Voli pričati, pripovijedati i pjevati pa su mu usta velika kao vrata utvrde, a jezik dug i isplažen poput drvenog pokretnog mosta. Oči, s kojima sve i svakoga vidi, su mu crne poput dubokih otvora za lance. Dođite ga upoznati u Muzej grada Kaštela. Za nagradu, možda baš s Vama veseo otiđe u šetnju svijetom.

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8