Novosti...

U Muzeju za umjetnost i obrt u petak,  25. travnja 2014. u 12 sati održana je svečana prezentacija projekta Partage Plus. Muzej za umjtnost i obrt vodeći je partner u projektu za područje Hrvatske a Muzej grada Kaštela jedan od suradnika. Kulturnopovijesni odjel Muzej a grada Kaštela u projektu sudjeluje sa 115 predmeta. Cilj projekta je digitalizacija velike količine predmeta.  Sav materijal vezan za pojedini predmet biti će predstavljeni na stranici projekta i na glavnom europskom portalu za kulturu Europeani – www.europeana.eu/portal/.