Novosti...

 

Međunarodni dan muzeja u Muzeju grada Kaštela,18.05.2014.


Predavanje Maria Klaića i svečano predstavljanje nepoznate slike Ilica Ljube Babića u Kaštelima održano na Međunarodni dan muzeja 18. 05. 2015. godine u Muzeju grada Kaštela u kaštelu Vitturi.