Novosti...

Likovno-edukativne radionice u okviru izložbe „Prapovijest Kozjaka“


U okviru izložbe „Prapovijest Kozjaka“ u Muzeju grada Kaštela održati će se likovno-edukativne radionice. Sudionici radionica imat će priliku razgledati zanimljive nalaze iz prapovijesnih kozjačkih nalazišta te otkriti čemu su oni služili. Saznat će kako i gdje su živjeli prvi ljudi koji su naselili prostor brda Kozjak te kako su  izrađivali kremene strelice za lov i glinene posude.
Na radionicama sudjelovati mogu djeca, roditelji i svi zainteresirani. Sve radionice održavati će se u Nadbiskupskom kaštelu u Kaštel Sućurcu, Gospojska štrada 1.

Likovno-edukativne radionice
          „Prapovijest Kozjaka“

26. 02. petak
27. 02. subota

10-12 sati
10-12 sati

Izrada strelica za lov

11. 03. petak
12. 03. subota

10-12 sati
10-12 sati

Izrada i ukrašavanje glinene posude

Maksimalan broj sudionika po radionici je 25. Sudjelovanje na radionicama naplaćuje se 5,00 kuna, a sav potreban materijal i pribor su osigurani. Za navedene termine potrebna je prethodna najava zbog ograničenog broja sudionika, a osim navedenih termina moguće je dogovoriti i dodatne termine za organizirane grupe.
Prijave putem poziva ili e-maila: 
021/ 224 221, 095/ 531 96 32, sanja.jaman@gmail.com