Novosti...

Teorijsko-praktična radionica „Slikarska tehnika Leonarda da Vincija“ – radionica sa Sandrom Šustić

Muzej postaje interaktivno mjesto - postaje „slikarska radionica Leonatda da Vincija“, postaje mjesto susreta učenika i učitelja!

Umijeće slikanja Leonarda da Vincija (1452.-1519.), jednog od najsvestranijih umjetnika talijanske renesanse, univerzalno je prepoznato. Ono pobuđuje entuzijazam, inspirira, izaziva čuđenje i divljenje, no i žustre rasprave među istraživačima. Razmišljanje o inventivnosti Leonardovog slikarstva istodobno sadrži pitanja o onome što se nalazi ispod površine njegovih remek-djela te zahtjeva potpunije razumijevanje korištenih materijala u kreativnom procesu majstora.

Povodom 500-te godišnjice njegove smrti, na “Dan muzeja“ 18. svibnja 2019. godine, u Muzeju grada Kaštela održat će se jednodnevna teorijsko-praktična radionica o tehnikama i metodama rada koje je koristio. Teme će uključiti:

• Definiranje kriterija za kopiranje Leonardove lazurne tehnike slikanja
• Analizu sfumata na tonovima puti: studija svjetla i sjene
• Važnost teksture: rekonstrukcija stratigrafije izvornog slikanog sloja
• Odabir materijala i njihovo rukovanje

Polaznici radionice bit će studenti likovnih i primijenjenih umjetnosti, posebice budućim konzervatorima-restauratorima, koje zanimaju tradicionalne tehnike slikanja i njihova primjena u svakodnevnoj studijskoj praksi.

Godišnjicu Leonardove smrti obilježit će i tematska izložba, koja će se održati u jesen 2019. godine u prostoru Muzeja. Na izložbi će svi polaznici radionice imati priliku izložiti svoje radove te sudjelovati u katalogu izložbe. Njezin je cilj, pored ostalog, dočarati izgled Leonardovog ateljea u njegovom posljednjem prebivalištu u Château du Clos Lucé, u blizini Amboisea.


Sandra Šustić diplomirala je na Odsjeku za restauraciju i konzervaciju štafelajnog slikarstva i polikromirane drvene skulpture pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, a doktorirala pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za povijest umjetnosti. Njezino istraživanje usmjereno je na konzerviranje-restauriranje štafelajnog slikarstva, teorijske i praktične doktrine retuširanja slika, povijest konzervatorsko-restauratorske prakse, te povijesno informirane rekonstrukcije slika starih majstora. Zaposlena je u Hrvatskom restauratorskom zavodu – Restauratorski odjel Šibenik, te je vanjski suradnik u zvanju predavača na Umjetničkoj akademiji u Splitu.