Novosti...

 

Predstavljanje kataloga stalnog postava Riznice Župne crkve Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije


U organizaciji Muzeja grada Kaštela i Župnog ureda BZBDM 29. lipnja 2015. godine u 20.00 sati u prostorima Riznice (Bratska kuća) na Igrišću u Kaštel Štafiliću održano je predstavljanje kataloga stalnog postava Riznice Župne crkve Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije autorice Sanje Acalije i video prezentacija nastanka stalnog postava Riznice (Conservum d.o.o.). Katalog su prezentirali dr.sc. Miroslav Katić, pročelnik Konzervatorskog ureda Ministarstva kulture RH u Trogiru i Ankica Babin, muzejska savjetnica. Katalog stalnog postava je završna faza muzeološkog projekta nakon popisa i fotografiranja crkvenog inventara u vlasništvu Župe Kaštel Štafilića, restauratorskih zahvata, obnove prostora, izrade muzeološke koncepcije i projekta postava, izrade vitrina, opremanja i svečanog otvaranja za posjetitelje 14. prosinca 2012. godine. Cilj otvaranje stalnog postava Riznice Župne crkve BZBDM u Kaštel Štafiliću je prvenstveno edukacija i poticanje interesa za sakralnu baštinu. Postavom se postiže aktivan odnos korisnika prema crkvenoj baštini, te potiče njeno očuvanje od propadanja i zaborava. Važna svrha je i stvaranje nove turističke atrakcije u Kaštel Štafiliću. Za posjetitelje je otvorena tijekom srpnja i kolovoza od 19.00-22.00 sati.


 


  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8
  • Foto 9