Novosti...

Video-razglednica kaštela Vitturi i Muzeja grada Kaštela / Video postcard of Vitturi castle and the Museum of the Town of Kaštela

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana muzeja (18. 5. 2018.) je Hiper-povezani muzeji: novi pristupi, nova publika. Naš Muzej priključio se ICOM (International council of museums) manifestaciji kroz izradu engleske verzije video-razglednice kaštela Vitturi i Muzeja grada Kaštela. Napravili smo i promotivne materijale video-filma preko kojih se možete hiper-povezati s našim Muzejom i muzejima svijeta. Video možete pogledati u prilogu na YouTube kanalu Muzeja grada Kaštela.

The theme of the annual Musem Day (18. 5. 2018.) is Hyper-connected museums: New approaches, new publics. Our Museum joined ICOM (International council of museums) for this manifestation with an english production of a video-postcard of our towns museum and the Vitturi castle. We have also designed and produced various promo materials to acompany this video postcard and to hyperconnect you to our museum while we join other museums of the world for Museum Day! The video is available on our museums channel on YouTube.


Producent / Producer: Mario Klaić

3D teoretske rekonstrukcije naselja Kaštel Lukšića iz 16. stoljeća / Theoretical 3D reconstructions of the village of Kaštel Lukšić from the 16th century:

Katja Marasović, Sanja Koren

Preuzeti video materijali / Sources of video footage:

www.Kastela.com - by Parchy Computers
Foto Dalmacija – Split
Studio Smile – Split
Arhiva Muzeja grada Kaštela

Fotografije / Photographs: Tonko Bartulović, Mario Klaić, Helena Martinac, Ivan Šuta

Montaža videa / Editing:  Studio KA – LU Kaštel Lukšić, Patrik Grgurić
Tekst / Text: Mario Klaić
Tekst preveo / Text translation: Dominik Žanić
Tekst čitala / Narrator: Jelena Buljan
Glazba / Music: Kaštelanska narodna četvorka obrada za mandolinski orkestar / Kaštelan folklore rendition for a mandolin orchestra - Marica Tadin

Izvode / Performed by: mandolinski orkestar / mandolin orchestra KUD-a Ante Zaninović

Trajanje / Duration: 4:16 min

Oblikovanje vizualnih promotivnih materijala video-razglednice / Graphic designer for promo materials of the video postcard: Dominik Žanić

Proizvodnja / Production: Muzej grada Kaštela / Museum of the Town of Kaštela 2018.