Novosti...


> Muzej grada Kaštela je ostvario suradnja s Muzejom za umjetnost i obrt u sklopu projekta PARTAGE PLUS – Digisting and Enabling Art Nouveau for Europeana. Muzej za umjetnost i obrt vodeći je partner u projektu za područje Hrvatske. Partage plus je međunarodni projekt u kojem sudjeluje 25 partnera iz 20 europskih zemalja što je predstavljanje secesije u Hrvatskoj na međunarodnoj razini. Kulturnopovijesni odjel Muzej a grada kaštela u projektu sudjeluje sa 115 predmeta. Cilj projekta je digitalizacija velike količine predmeta i izrada 3d modela odabranih. Sav materijal vezan za pojedini predmet biti će predstavljeni na stranici projekta i na glavnom europskom portalu za kulturu Europeani – www.europeana.eu/portal/.