Novosti...

>Odjevni predmeti Retro – etno – tehno 7 (RET 7) izloženi na 4. božićnom sajmu nekonvencionalnih umjetničkih proizvoda, pod nazivom artOmat. U organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika iz Zagreba predstavio se i Muzej grada Kaštela sa odjevnim predmetima čiji autori su Sanja Acalija i Jasminka Mitrić. Odjevni predmeti inspirirani su prošlošću i interpretirani u sadašnjost i kako bi bili njihovom poveznicom, postali su i danas nosivi. Doprinijeti će kulturi odijevanja prvenstveno u svrhu promocije kaštelanske tradicije i Muzeja grada Kaštela i biti izloženi u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtva fašizma 16, Zagreb u razdoblju od 13. do 24. prosinca 2013. godine, svaki dan između 12:00 i 20:00 sati te na Badnjak između 10:00 i 13:00 sati.