Pedagoški projekti - muzejske radionice

Spojimo Miljenka i Dobrilu

Muzejska pričaonica-igraonica za djecu predškolske dobi te za djecu s posebnim potrebama (rad u grupama).
Obrazovna mapa - maketa kaštela (dvorca) Vitturi u Kaštel Lukšiću
Muzejska radionica za učenike osnovnih i srednjih škola kao i za nastavnike tih škola (rad u grupama).

Koja je ura?

Muzejska radionica za srednjoškolsku i studentsku populaciju (individualni rad / rad u grupama).


MUZEJSKO
EDUKATIVNI
PROGRAMI

miljenko