INFO - Ivana Grepo, kontakt osoba
ivana121180@gmail.com
(021) 260-245

Suvenirnica je smještena u dvorištu Kaštela Vitturi do njegovih “morskih vrata” i ujedno predstavlja glavni ulaz za posjetitelje Muzeja.
Pored replika muzejskih predmeta, suvenira i propagando-promotivnih materijala mogu se nabaviti i izdanja Muzeja grada Kaštela i Društva za očuvanje kulturne baštine “Bijaći”.

  Suveniri  
Slikovnica – Priča o kaštel Vitturi u Kaštel Lukšiću, 30,00 kn
Kaštel Vitturi – reljefna ukrasna pločica
Kaštel Vitturi – reljefna ukrasna pločica  (V) 40,00 kn
Kaštel Vitturi – reljefna ukrasna pločica  (M) 30,00
kn
Fibula – ukrasna kopča u obliku golubice iz 6. st., Arheološki lokalitet Resnik 50,00 kn
Ulje masline – zaštićenog spomenika prirode stare 1500 godina, Kaštel Štafilić
50,00 kn
Amfora – vjerojatno sjevernoafričkog porijekla, pretpostavlja da je služila za čuvanje datulja.  
1.-2. stoljeće,  Arheološki lokalitet Resnik  35,00 kn
Dolia – helenistička keramička posuda za čuvanje većih količina žita, vina ili ulja, 2.–1. st. prije Krista,                
Arheološki lokalitet Resnik
(V) 35,00 kn  
(M) 25,00 kn
Unguentarij – helenistička keramička posuda za sakupljanje skupocijenih mirisa, 2.–1. st. prije Krista, Arheološki lokalitet Resnik  25,00 kn
Bikonični skifos – helenistička keramička posudica koja je služila za piće, 2.–1. st. prije Krista,  Arheološki lokalitet Resnik
30,00 kn
Megarska čaša – helenistička reljefna keramika,  2.–1. st. prije Krista, Arheološki lokalitet Resnik  50,00 kn
Uljanica
Svijetiljka uljanica – helenistička uljanica izrađena od keramike, 2.–1- st. prije Krista 25,00 kn

Bocun – keramička boca s malim proširenjem prema dnu ukrašena caklinom i reljefno izbačenim prugama. 19. stoljeće, orginal pronađen u kući Cippico u Kaštel Štafiliću 50,00 kn


Crkvica Sv. Jurja od Raduna u Kaštel Starom, predromanička crkvica iz X-XI st.  (V) 35,00 kn

Crkvica Sv. Jurja od Raduna u Kaštel Starom, predromanička crkvica iz X-XI st.  (M) 30,00 kn

Kaštelanin – figurica u kaštelanskoj narodnoj nošnji 100,00 kn
Kaštelanka – figurica u kaštelanskoj narodnoj nošnji 100,00 kn

Torbica s otiskom - Kaštel Vitturi 35,00 kn

Slagalica – Miljenko i Dobrila  50,00 kn
Razglednice 2,00 kn
Razglednica – Miljenko i Dobrila  6,00 kn                         
Razglednica – Sv. Ivan Krstitelj u  Kaštel Starom 3,00 kn
Mapa za sastavljanje - Kaštel Vitturi  40,00 kn

Mapa – Kaštelanska narodna nošnja  150,00 kn
Magneti – Sikuli  10,00 kn
Magneti – Priča o Kaštel Lukšiću 10,00 kn