KALENDAR KAŠTELANSKIH BOŽIĆNIH OBIČAJA

 

1. studenoga – Svi sveti  Prvi Božić, čelo Božića
(peku se bobići - fave di morti)
11. studenoga – Sveti Martin 
23. studenoga – Sveti Klement
25. studenoga - Sveta Katarina  
„Sveta Kate kokošica – misec dana do Božića“(početak pjevanja Božićnih pjesama)
30. studenoga – Sveti Andrija (službeno počinje Došašće tj. Advent – u pučkom vjerovanju  to je dan proricanja sudbine).„Sveti Andre – bile brade“

Pučki i obiteljski blagdani druge, treće i četvrte nedjelje Došašća:
Ditinci, Materice i Očići.

3. prosinca – prva nedjelja Došašća (Adventa)
   „Ko se ženi u Adventu – vodi ženu nekuntentu“
4. prosinca – Sveta Barbara (početak ciklusa Božićnih običaja, sijanje boba, blagovanjeslanega graja, boba i leće - mješavina različitih grahorica i žitarica).
  „Na svetu Barbaru, najbolji su bobi posijani.“
6. prosinca – Sveti Nikola (darivanje u novije doba).

10. prosinca – druga nedjelja Došašća
13. prosinca – Sveta Lucija (sijanje pšenice, darivanje djece, 12 dana do Božića - proricanja)
             „Ako je na dan Sv. Luce lipo vrime, sičanj je lip.“
            “ Drugi dan po Sv. Luci, kakvo je vrime, takva je bila vejača.“
14. prosinca – Sveti Špiro (zaštitnik maslinara).

17. prosinca – treća nedjelja Došašća
21. prosinca – Sveti Toma (ispovijed i pričest, klanje stoke, gatanje)
              „Sveti Toma, ubij prajca doma.“
              „Sveti Toma – najmanji dan u godini.“
23. prosinca – Tučji dan.

24. prosinca – četvrta nedjelja Došašća, 
Badnjak (bdijenje, paljenje Božićne svijeće i badnjaka)
Dvanaestodnevica – dvanaest dana između Badnjaka i Sveta tri kralja.
               „Teško kući di na Badnju večer svića ne gori.“
25. prosinca – Božić (dan Kristova rođenja, početak nove godine)
       „Tko na Božić nova ne obuče, tome led se u kosti uvuče.“
26. prosinca – Sveti Stjepan (čestitke)
          „Na Božić se obučiju goliši, a na Svetog Stipana luksuz.“
27. prosinca – Sveti Ivan (blagoslov vina)  
28. prosinca – Mladinci, Nevina dičica (šibanje, obnova sjećanja na djecu koja su stradala u Kristovo doba)
31. prosinca – Silvestrovo (Stara godina)
1. prosinca – Nova godina, Mali Božić

6. siječnja – Sveta tri kralja, Bogojavljenje, Vodokršće (blagoslov vode u crkvi, pa blagoslov kuće i stoke, kolendranje, skidanje Božićnoga drvca)
            „Vodokršće – i pop dršće.“
2. veljače – Svijećnica
3. veljače – Sveti Blaž (grličanje, blagoslov grla), kraj Božićnoga vremena.