SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Službenik za informiranje: Ivana Rade
Telefon: 021/260-245
Adresa: Muzej grada Kaštela, Lušiško Brce 5, Kaštel Lukšić
E-mail: igrepo1980@gmail.com
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak-petak od 9.00-13.00 sati
Odluka o imenovanju službenika za informiranje