• Evidencija o izdavačkoj djelatnosti

Dokumentacijski fond Evidencija o izdavačkoj djelatnosti prikuplja i obrađuje kataloge, deplijane, letke, plakate i pozivnice izložbi održanih u organizaciji Muzeja kao i sva ostala muzejska izdanja.
Djelatnici Muzeja aktivno surađuju s Društvom za očuvanje kulturne baštine “Bijaći” u čijoj suorganizaciji izlazi i periodična publikacija Kaštelanski zbornik.

Najstarija evidentirana jedinica ovog fonda je katalog  Studin, katalog stalnog postava Galerije Studin iz 1986. godine objavljen na četiri jezika.


2018

Mirela Duvnjak, Cata Dujšin Ribar – „Uvijek sam išla iz sebe i za sobom“ – katalog izložbe

Sanja Acalija, Heimathafen / Matična luka – katalog izložbe Bastiana Bratscha

Ivanka Kamenjarin, Helenistička reljefna keramika iz Sikula, Arheološki muzej u Puli – poster izložbe

Mario Klaić, Video-razglednica kaštela Vitturi i Muzeja grada Kaštela – razglednica manifestacije

Marijeta Babin, Anamarija Bralić, Anita Penović, Ivica Pleština, Ivan Šuta, Prošlost pod asfaltom – katalog izložbe

Mirela Duvnjak, BRODO - LEGO II.  –  katalog izložbe Vilima Halärtha

Mirela Duvnjak, Skriveno – izloženo – poster izložbe

Ivanka Kamenjarin, Helenistička reljefna keramika iz Sikula, MAS Zadar – poster izložbe

Ada Danek, Stara župna crkva sv. Jurja u Kaštel Sućurcu – poster izložbe

Ivanka Kamenjarin, Helenistička reljefna keramika iz Sikula, Arheološki muzej u Zagrebu – poster izložbe