• KULTURNO POVIJESNI ODJEL
    Voditeljica:  Sanja Acalija / muzejska savjetnica / sanja.acalija@gmail.com                         

ZBIRKA ORUŽJA I OPREME

U zbirci se čuvaju primjerci oružja i opreme od 16. do 20. stoljeća koje se koristilo u mletačko-turskim ratovima, u ovoj zbirci nalazi se i  oružje i oprema korišteni u Domovinskom ratu.

Izbor predmeta iz zbirke oružja i opreme