ZAKONI I PRAVILNICI

 

Statut MGK
Muzejska djelatnost
Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
Procedura zaprimanja računa, njihova provjera i provedba plaćanja
Procedura praćenja i naplate tražbina