ZAKONI I PRAVILNICI

 

Statut MGK
Muzejska djelatnost
Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
Procedura zaprimanja računa, njihova provjera i provedba plaćanja
Procedura praćenja i naplate tražbina
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura korištenja službenog vozila MGK
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA MGK 2024.
ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA MGK 2021.
PRAVILNIK O PLAĆAMA RADNIKA MGK 2023.
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA