JAVNA NABAVA

 

Postupci u tijeku
Sprječavanje sukoba interesa
Plan nabave
Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Odluka o početku provedbe postupka bagatelne nabave
Odluka o odabiru ponude za uslugu isporuke električne energije