JAVNA NABAVA

 

Registar ugovora
Postupci u tijeku
Sprječavanje sukoba interesa
Plan nabave
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave MGK
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Odluka o cijenama ulaznica
Odluka o početku provedbe postupka bagatelne nabave
Odluka o odabiru ponude za uslugu isporuke električne energije
Odluka o početku potupka jednostavne nabave
Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave službenog automobila