2019.

 • 110 Years of Kaštela Tourism – the birth place of the famous wine Zinfandel, Croatian embassy London, siječanj 2019.
 • Digitalne slike Dragane Nuić Vučković i mitska ikonografija Karoline Marušić, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, veljača 2019.
 • Duh planine, dah planine, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac 2019., HPD „Mosor“, Split
 • Tradicijsko obuvanje i obuća u dubrovačkom kraju iz fundusa Etnografskog muzeja u Dubrovniku, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, ožujak 2019., Dubrovački muzeji – Etnografski muzej
 • 110 godina organiziranog turizma u Kaštelima, Novogradska vijećnica Prag, lipanj 2019.
 • Marin Studin - izbor djela iz fundusa Muzeja grada Kaštela, Muzej grada Trogira, lipanj 2019.
 • Zavičajne slike samozatajnog nastavnika Milana Zdravka Šimere, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj – srpanj 2019., Muzej grada Kaštela – Društvo „Bijaći“
 • Dionizijev ples - jedan slikar, jedan kipar, Boris Bućan i Petar Dolić, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj – kolovoz 2019.
 • Ispričati ću ti priču, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj –  kolovoz 2019., Arheološki muzej Zadar
 • Povismo i sukno - kaštelansko tradicijsko ruho, Dubrovački muzeji – Etnografski muzej, Žitnica „Rupe“, srpanj – kolovoz 2019., Etnografski muzej Split i Muzej grada Kaštela
 • Karikaturom protiv požara, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac, kolovoz – rujan 2019.  Hrvatska vatrogasna zajednica
 • Prigodna izložba o kaštelanskom turizmu, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, rujan – studeni 2019.
 • Petar Jakelić - Radovi maloga formata 1961. -2018., Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, studeni 2019. – siječanj 2020.
 • Antički novac iz Sikula, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, studeni – veljača 2019.