2021.

 • Povismo i sukno – evo nas doma, Etnografski muzej Split – Muzej grada Kaštela, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, siječanj – studeni 2021.
 • Čovjek i more – ribolov u antici kroz fundus Arheološkog muzeja Zadar, Arheološki muzej Zadar, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac, siječanj – veljača 2021.
 • Gabriel Jurkić : Umjetnik - crta - posvećenje, Franjevački samostan i galerija Gorica, Livno – Muzej grada Kaštela, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, ožujak 2021.
 • Trinaest Noći muzeja Muzeja grada Kaštela, Muzej grada Kaštela, siječanj 2021. 
 • Helenistička reljefna keramika iz Sikula, Muzej grada Kaštela  – Arheološki muzej Narona, svibanj – kolovoz 2021.
 • Villa Nika 1902., Muzej grada Kaštela – Hrvatski muzej turizma, Opatija, lipanj – srpanj 2021.
 • Kaštelanski turizam, Muzej grada Kaštela – Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb, srpanj 2021.
 • Hrvatska jadranska kupališna baština, Hrvatski muzej turizma Opatija, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj – rujan 2021.
 • Meštar za caklo i drvo iz kambelovskog porta – izložba maketa brodova Marina Bedalova, Hrvatski pomorski muzej Split, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić,  srpanj 2021.
 • Emanuel Vidović izbor djela iz fundusa Galerije Emanuel Vidović, Muzej grada Splita, Galerija Emanuel Vidović – Muzej grada Kaštela, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj – kolovoz 2021.
 • Tonka Jelača Marijančević - Život, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, listopad – studeni 2021.
 • Kambelovska ljubavna priča - Mihovil Cambi i njegova Karmela, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac,  studeni 2021.
 • Biranj - utvrda i svetište na Kozjaku, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac,  prosinac 2021. – svibanj 2022.
 • Studinova izložba 1921.- 2021. : u prigodi 100. godišnjice izložbe u Općinskoj vijećnici u Kaštel Novome i u Gradskoj vijećnici u Splitu, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2021. – siječanj 2022.
2020.

 • 50 godina Labinskih ateliera 1968. - 2018., Narodni muzej Labin – Muzej grada Kaštela, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić,  siječanj – ožujak 2020.
 • SKRIVENO – IZLOŽENO, rujan / listopad 2018. – video prezentacija izložbe, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić,  Noć muzeja 2020.
 • Slikarski atelje Leonarda da Vincija u Muzeju grada Kaštela, HRZ Restauracijski odjel Split – UMAS – Muzej grada Kaštela,       Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić,  siječanj – ožujak 2020.
 • Dvije prapovijesne riznice Portugala – arheološka nalazišta Côa i Lagar Velho, Arheološki muzej u Zagrebu – Leiria Museum and Municipality – Fundação Côa Parque – Archaeosciences Laboratory from Directorate General for Cultural Heritage (LARC|DGPC, Portugal) – Akademija likovnih umjetnosti iz Zagreba, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac, siječanj – veljača 2020.
 • Zambratija - prapovijesni šivani brod, Arheološki muzej Istre Pula, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac, ožujak – srpanj 2020.
 • Iz grada isplovi ovog - Issa maritima, Arheološki muzej Split, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj – srpanj 2020.
 • Što ostaje kad intervencija završi?, Muzej hrvatskog vatrogastva Varaždin, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac, kolovoz – rujan 2020.
 • Villa Nika 1902., Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić,  lipanj – kolovoz 2020.
 • Nives Kavurić-Kurtović : iz mraka ozarenosti - udahni, nadahni, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić,  srpanj – rujan 2020.
 • Veno Jerković, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić,  prosinac 2020. –veljača 2021.
2019.

 • 110 Years of Kaštela Tourism – the birth place of the famous wine Zinfandel, Croatian embassy London, siječanj 2019.
 • Digitalne slike Dragane Nuić Vučković i mitska ikonografija Karoline Marušić, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, veljača 2019.
 • Duh planine, dah planine, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac 2019., HPD „Mosor“, Split
 • Tradicijsko obuvanje i obuća u dubrovačkom kraju iz fundusa Etnografskog muzeja u Dubrovniku, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, ožujak 2019., Dubrovački muzeji – Etnografski muzej
 • 110 godina organiziranog turizma u Kaštelima, Novogradska vijećnica Prag, lipanj 2019.
 • Marin Studin - izbor djela iz fundusa Muzeja grada Kaštela, Muzej grada Trogira, lipanj 2019.
 • Zavičajne slike samozatajnog nastavnika Milana Zdravka Šimere, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj – srpanj 2019., Muzej grada Kaštela – Društvo „Bijaći“
 • Dionizijev ples - jedan slikar, jedan kipar, Boris Bućan i Petar Dolić, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj – kolovoz 2019.
 • Ispričati ću ti priču, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj –  kolovoz 2019., Arheološki muzej Zadar
 • Povismo i sukno - kaštelansko tradicijsko ruho, Dubrovački muzeji – Etnografski muzej, Žitnica „Rupe“, srpanj – kolovoz 2019., Etnografski muzej Split i Muzej grada Kaštela
 • Karikaturom protiv požara, Nadbiskupski kaštel – Kaštel Sućurac, kolovoz – rujan 2019.  Hrvatska vatrogasna zajednica
 • Prigodna izložba o kaštelanskom turizmu, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, rujan – studeni 2019.
 • Petar Jakelić - Radovi maloga formata 1961. -2018., Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, studeni 2019. – siječanj 2020.
 • Antički novac iz Sikula, Kaštel Vitturi – Kaštel Lukšić, studeni – veljača 2019.