2018.

 • Jasminka Mitrić – Nogometnih 11, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić,
  siječanj - veljača 2018.
 • Mistery of History - take part in museum night, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, siječanj - veljača 2018.
 • Helenistička reljefna keramika iz Sikula, Arheološki muzej u Zagrebu, veljača 2018.
 • Cata Duišin Ribar "Uvijek sam išla iz sebe i za sobom", Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, ožujak 2018.
 • Bastian Bratsch - Heimathafen / Matična luka, Nadbiskupska palača – Kaštel Sućurac, ožujak 2018.
 • Kaštelanski kulturni krajolici 1960. – 2016., Muzej grada Splita, ožujak – travanj 2018.
 • Helenistička reljefna keramika iz Sikula, Arheološki muzej Istre, Pula, ožujak – travanj 2018.
 • Vilim Halbarth – BRODO LEGO  II., Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj – srpanj 2018.
 • Prošlost pod asfaltom - arheološki i konzervatorski zaštitni radovi u okviru projekta EKO Kaštelanski zaljev, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj – kolovoz 2018.
 • Skriveno – izloženo, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, rujan – listopad 2018.
 • Helenistička reljefna keramika iz Sikula, MAS Zadar, rujan – listopad 2018.
 • Kaštelanski kulturni karajolici  1960 – 2016., Strossmayerov perivoj – Split, rujan 2018.
 • Oltar sv. Križa iz Župne crkve Bezgrješnog začeća Blažne Djevice Marije u Kaštel Štafiliću, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, Hrvatski restauratorski zavod Split, studeni – prosinac 2018.
 • Stara župna crkva sv. Jurja u Kaštel Sućurcu, Nadbidkupska palača – Kaštel Sućurac, listopad – studeni 2018.
 
2017.

 • Usamljeni divovi – kamena svjedočanstva - izložba fotografija starih srednjovjekovnih gradova i utvrda Tomislava Rosandića, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić,
  siječanj - ožujak 2017.
 • Velikan hrvatske glazbe Boris Papandopulo – kaštelanski intermezzo, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, siječanj - ožujak 2017.
 • Skladatelj fra Bernardin Sokol, Nadbiskupska palača – Kaštel Sućurac,  travanj 2017.
 • Izložba, slikovnica i radionica – živa slikovnica “Priča o Kaštel Lukšiću”, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, travanj – svibanj 2017.
 • Kaštelanski turizam – osnivanje stacionarnog pansiona za strance 1909., Gradska vijećnica – Pszczyna (Poljska), svibanj – kolovoz 2017.
 • Kaštelanski kulturni krajolici 1960. – 2016., Muzej grada Splita – Muzej grada Kaštela/Nadbiskupska palača – Kaštel Sućurac, svibanj – lipanj 2017.
 • Kaštelanski trag u “Vatrogasnom vjesniku”, Nadbiskupska palača – Kaštel Sućurac, lipanj – srpanj 2017.
 • Helenistička reljefna keramika iz Sikula, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj – srpanj 2017.
 • Željko Bubalo – Utočište, čežnja i ogledalo 1987. – 2017., Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj 2017.
 • Anto (Ante) Tadić, Nadbiskupska palača – Kaštel Sućurac, srpanj 2017.
 • Poludrago kamenje i minerali Dalmacije, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj 2017.
 • Svjetlopisni dnevnik (Ratni foto zapisi), izložba fotografija Mladena Genca, Državni arhiv u Varaždinu – Muzej grada Kaštel/Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj 2017.
 • Global Love Museum – Miljenko i Dobrila, Global Love Museum – Muzej grada Kaštela/Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, kolovoz – rujan 2017.
 • Nikola Vrljić – Odbjegli, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, kolovoz – rujan 2017.
 • Helenistička reljefna keramika iz Sikula, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, listopad 2017.
 • Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj, Nadbidkupska palača – Kaštel Sućurac, listopad – studeni 2017.
  Arheološki muzej u Zagrebu  - Muzej grada Kaštela
 • Kaštela - Lindlar: 30 godina prijateljstva, Gymnasium Lindlar, listopad 2017.
 • ČESI – gosti i pokretači jadranskog turizma /  Dr. Henrik Šoulavy – osnivač organiziranog turizma u Kaštelima 1909., Hrvatski muzej turizma, Villa Angiolina, Opatija, studeni 2017. – svibanj 2018.
  Hrvatski muzej turizma, Opatija – Muzej grada Kaštela
 • Kaštelansko - riječki intermezzo - Miljenko i Dobrila, Zapadni trgovački centar, Rijeka studeni 2017.
 • Nel mare dell' intimita'. L'archeologia subaquea racconta l'Adriatico / U moru intimnosti. Podvodna arheologija priča priču o Jadranu, Trieste, Salone degi Incanti - ex Pescheria prosinac 2017. – svibanj 2018.
 
2016.

 • Marin Studin – simultani kodovi, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2015. - siječanj 2016.
 • Prapovijest Kozjaka, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, siječanj - travanj 2016.
 • Anton Vrlić, Meditativnost tvarnosti i simbolika stvarnosti, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić,  ožujak 2016.
 • Kulturni krajolici Kaštela 1960. – 2016., Nadbiskupska palača – Kaštel Sućurac, svibanj – lipanj 2016.
 • Gdje istok susreće zapad, Elkana - Umjetnička radionica Bučić Kos, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, lipanj – srpanj 2016.
 • Zdenko Jurišić, Kiparska umješnost, umjetnička tankoćudnost i pragmatizam, Nadbiskupska palača – Kaštel Sućurac, lipanj – srpanj 2016.
 • Damir Hoyka, Crna šuma, Hrvatska vatrogasna zajednica, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj 2016.
 • Akvizicije Muzeja Grada Kaštela - obitelj Šulavy, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, srpanj – listopad 2016.
 • Marin Baučić, Cathedral, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, kolovoz 2016.
 • Izložba maketa kaštelanskih utvrda – “Tvrde kule, visoki palaci i u njima sileni junaci”, Nadbiskupska palača – Kaštel Sućurac, rujan – listopad 2016.
 • Massami, Transition at Leisure, Umjetnička rezidencija Kaštel, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, rujan 2016.
 • Branko Ružić – slike i skulpture, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, studeni – prosinac 2016.
 • Obljetnica savezničkog bombardiranja Kaštel Sućurca 5. prosinca 1943., Nadbiskupska palača – Kaštel Sućurac, prosinac 2016.
 • 25 godina Arheološkog odjela Muzeja grada Kaštela, Dvorac Vitturi – Kaštel Lukšić, prosinac 2016. – veljača 2017.