Srednjevjekovna zbirka


SREDNJEVJEKOVNA ZBIRKA

Zavod za zaštitu spomenika kulture Split predao je 1992. godine Zavičajnom muzeju Kaštela  nalaze pronađene 1974/75. godine prilikom arheoloških istraživanja  oko crkve sv. Jurja od Raduna u Kaštel Starom. To je bio začetak  srednjovjekovne zbirke koja se nadopunjavala vlastitim istraživanjima u Bijaćima – Stombratama.CRKVA SV. JURJA OD RADUNA