• ARHEOLOŠKI ODJEL
    Djelatnici odjela:
    Ivanka Kamenjarin, muzejska savjetnica, voditeljica odjela
    Ivan Šuta, viši kustos

Prapovijesna zbirka

9. NOŽ
Nalazište: Kaštel Sućurac, nekropola Donje Krtine, grob 19
Materijal: željezo
Datacija: 2-3 st


Opis:Dimenzije: dužina 30 cm, dužina sječivo 195 mm, širina sječiva 4 cm, dužina drške 10.5 cm
Opis: Jednostrani nož, hrbat je ravan, sječivo se savija prema vrhu, drška duga plosnata te neukrašenom pločicom odjeljena od sječiva, završava nasađenom pločicom.


Nož
9. Nož

Pojasna garnitura
10. Pojasna garnitura