Srednjevjekovna zbirka

sv Nofar
  • PRAPOVIJESNA ZBIRKA

    Pod pojmom prapovijest podrazumijevamo razdoblje od pojave pračovjeka - hominida do stvaranja pisma. Ovo je najduži period ljudske prošlosti, ujedno i najslabije poznat zbog pomanjkanja pisanih izvora. Tradicionalnom podjelom prapovijest dijelimo na kameno i metalno doba. Istočnojadranska obala i zaleđe je, zbog smještaja na povoljnim komunikacijskim pravcima, naseljavana od najranijih vremena, o čemu svjedoče nalazi iz špilja, u kojima najčešće nalazimo ostatke staništa pračovjeka. Područje Kaštela nije bilo iznimka, ovdje su postojali svi bitni prirodni preduvjeti za naseljavanje kroz sva prapovijesna razdoblja.
    Prapovijesna zbrika Muzeja grada Kaštela sadrži predmete iz nekoliko važnih lokaliteta sa šireg kaštelanskog područja. Predmeti iz Mujine pećine, neolitičkog naselja na Resniku, vrtača i grobnih gomila iz Vučevice i kaštelanskih gradina  najzastupljeniji su u prapovijesnom dijelu novog stalnog postava. Predmeti u zbirci prikupljeni su uglavnom arheološkim istraživanjima i rekognosciranjima.