• ARHEOLOŠKI ODJEL
    Djelatnici odjela:
    Ivanka Kamenjarin, muzejska savjetnica, voditeljica odjela
    Ivan Šuta, viši kustos

Prapovijesna zbirka

2. Grebalo
Nalazište: Mujina pećina
Materijal: rožnjak
Dimenzije: duž. 71 mm, šir. 46 mm


Opis
: Musterijenska alatka kvadratičnog oblika sa izraženim retušom na rubovima.