• ARHEOLOŠKI ODJEL
    Djelatnici odjela:
    Ivanka Kamenjarin, muzejska savjetnica, voditeljica odjela
    Ivan Šuta, viši kustos

Prapovijesna zbirka

3.Sjekira
Nalazište: Vučevica-Kovačina, vrtača 2
Materijal: dijabaz
Dimenzije: duž. 55 mm ; šir. 55 mm


Opis
: Neolitička kamena sjekirica koja ima jezičasti oblik. Izrađena je tehnikom glačanja.