Prapovijesna zbirka
  • BIRANJ
  • FOTO 1
  • FOTO 2
  • FOTO 3
  • FOTO 4

Biranj 2010-2012 god.


U  istraživanja arheološkog kompleksa na kozjačkom uzvišenju Biranj Muzej grada Kaštela uključen je 2010. god. Unutar kompleksa nalazi se prapovijesna gradina, kasnoantička utvrda sa nekropolom i romanička crkvica Sv. Ivana. Novija istraživanja toponima u okolici Birnja i Ostroga jasno upućuju se toponim Biranj može povezati sa Perunom, vrhovnim slavenskih poganskim božanstvom. U okviru projekta kojeg vodi dr. sc. Tonči Burić iz Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika arheolog Ivan Šuta zadužen je za istraživanja prapovijesnog sloja. Tada je ovdje egzistiralo  gradinsko naselje utvrđeno sa dva niza bedema. Vanjski bedem dugačak je gotovo 800 metara i lučno zatvara površinu od gotovo 73 000 m2, što lokalitet svrstava u red površinom najvećih  gradinskih utvrđenja na istočnoj jadranskoj obali i zaleđu. Bedemi su suhozidni, a osipina je na pojedinim mjestima i do 12 metara široka.
Istraživanjem sonde uz unutrašnje lice vanjskog bedema na položaju Njivice otkriven je kulturni sloj za nalazima iz brončanog doba. Uglavnom je riječ o ulomcima keramičkih posuda grublje izrade, a od finijih ulomaka izdvajaju se oni tipični za ljubljansku kulturu. Na ranije naseljavanje položaja upućuje razvijena litička industrija,  te dva rezultata C-14 analize životinjskih kostiju iz najstarijeg sloja. Oba datuma pripadaju kasnoneolitičkom razdoblju, što su dosada najraniji apsolutni datumi sa gradinskih položaja u Dalmaciji.

 


1. Strugalo