Etnografska zbirka / 2. TKALAČKI STAN  
konstrukcija: horizontalni tkalački stan
druga pol. 19. st.

Tkalački stan

Horizontalni tkalački stan (krosna), s osnovom koja je položena vodoravno. Sastoji se od masivnih bočnih stranica koje nose sve ostale dijelove. Učvršćuju ih i vežu poprečne letve. Pred tkaljom, koja sjedi na dasci, je prednje vratilo. Na suprotno, stražnje vratilo namataju se tkanina i niti. Kroz okvire sa konačnim kotlacima tzv. nite prolazi osnova.  Vratila imaju glavu sa četiri rupe kako bi se mogla okretati. Pritiskom nogu na podložnike stvara se razmak između parnih i neparnih niti kuda se prebacije drveni čunak. Tu su i (brdila) okviri  u kojima je rešetkasto brdo. Brdilima se zbija potka da bude gušća. Površina stana ukrašena je ravnim žljebovima.

1. Škrinja

4. Gargaši, greben

10. Igla ukosnica