Etnografska zbirka / 3. PRESLICA
materijal: drvo
način izrade: rezbarenje, ukrasno zarezivanje
duljina: 96,5 cm
duljina lopatice: 37 cm
širina lopatice: 12,5 cm                         

Preslica

Preslica lopatastog tipa za predenje vune i konoplje. Krase je četiri šiljka ispod kojih su istaknute perforirane površine i to u jednom redu pravokutne a u drugom trokutaste perforacije. Cjelokupan vrh sa šiljcima i perforiranim “prozorčićima” oblikovan je poput neke arhitektonske cjeline, šiljci na vrhu zamišljeni su kao ljudske figure. Ukrasna poloha komponirana je kružnim poljima sa ornamentima koji prekrivaju cijelu preslicu i izvan krugova. Zastupljeni su različiti geometrijski motivi i njihove kompozicije - paralelne crte, cik-cak linije, rombovi..

1. Škrinja

4. Gargaši, greben

10. Igla ukosnica