Etnografska zbirka / 7. DRVENA POSUDA 
materijal: drvo
način izrade: dubljenje, tesanje
visina: 65 cm
promjer: 38 cm
19./20. st.                      

Preslica

Posuda za čuvanje žita (kaca). Izdubena je iz jednog komada drveta, nepravilnog je kružnog presjeka i kvrgave površine jer je kora stable skinuta i otesana sjekiricom. Po svojim dimenzijama i načinu izrade rijetkost je u ovom području.