Etnografska zbirka / 8. ČEGRTALJKA   
materijal: drvo, željezo
dužina: 58 cm
visina: 9 cm
širina kraka: 6,5 cm
poč. 20. st
Sprta

Munenilo križ ili buret, idiofono je glazbalo ili naprava za proizvodnju buke.
U Velikom tjednu, (na Veliku srijedu, četvrtak i petak) zabilježen je običaj stvaranja buke drvenim spravama u vrijeme kad nisu smjela zvoniti crkvena zvona. Vjerski obred bi se najavljivao čegrtaljkama – škrebetaljkama,. U Kaštelima su nazivane (frčaika, frčajka, cvrčaika, čvrčaika, črčajika, munenilo, munevilo, buret). Čegrtaljke su bile različitih dimenzija, manje s jednim jezičkom – frčaika, velike sa dva jezička – munenilo ili munevilo i velike u obliku križa – buret ili munenilo križ.

. Igla ukosnica

1. Škrinja

4. Gargaši, greben

10. Igla ukosnica