Srednjevjekovna zbirka

  • SREDNJEVJEKOVNA ZBIRKA

CRKVA SV. JURJA OD RADUNA


Crkva sv. Jurja od Raduna ili Šušnjara je jedna od nekoliko u potpunosti očuvanih crkava iz ranoga srednjeg vijeka u nas. Nalazi se oko 200 m sjevernije od željezničke pruge u Kaštel Starome. Sagradili su je krajem 10. ili početkom 11. stoljeća seljani starohrvatskog naselja Radun koji su ubrzo oko nje formirali i svoje groblje. Tu se pokapaju seljani do 16. stoljeća kada je naselje napušteno i premješteno uz more oko kaštela Koriolana Ćipika, jezgre današnjeg Kaštel Staroga.
Crkva sv. Jurja pripada tipu jednobrodnih pravokutnih crkvica s raščlanjenim vanjskim i unutrašnjim zidovima. Lezene se nalaze na vanjskom plaštu. Ima pravokutnu apsidu koja je u unutrašnjosti polukružna. Unutrašnjost je raščlanjena s 3 para lezena, koje, međusobno spojene pojasnicama, podupiru bačvasti svod i dijele ga u četiri polja. One istovremeno oblikuju na oba bočna zida po četiri polja plitkih niša. Plitki zabat nad ulazom, karakterističan za neke predromaničke crkvice javlja se ovdje nad južnim vratima.
Oko crkve i na sjevernim terasama nalazi se veliko groblje koje se prema dosadašnjim rezultatima arheoloških istraživanja može datirati u vremenu od 11 do 16 stoljeća. Nalazi su tipični za srednji vijek: naušnice, prstenje, aplike, ostruge itd. Sedam brončanih limenih pločica imaju istaknuto mjesto među nakitom s Raduna. Pločice na krajevima sadržavaju rupice za pričvršćivanje. Šivane na kožnu ili tekstilnu vrpcu mogle su biti ukrasna čeona vrpca ili ukras na odjeći. U sredini svake pločice nalazi se cvjetni motiv. Okolnost nalaza dozvoljava pretpostavku da se radilo o čeonoj vrpci. Ova vrsta nakita ima kasnoromaničke stilske odlike te se može datirati u 13. stoljeće.


CRKVA SV. JURJA OD RADUNA