• ARHEOLOŠKI ODJEL
    Djelatnici odjela:
    Ivanka Kamenjarin, muzejska savjetnica, voditeljica odjela
    Ivan Šuta, viši kustos

Srednjevjekovna zbirka

  • SREDNJEVJEKOVNA ZBIRKA

8. SLJEPOOČNIČARKA
Nalazište: Gajine, Kaštel Sućurac
Materijal: srebro
Datacija: 9 st
Dimenzije: promjer karike 63 mm, dužina jagode 34 mm


Opis:

Velika karika okruglog presjeka, na jednom kraju zalemljena za bočnu rupu jagode, dok se na drugom kraju mogla udjenuti u jagodu. Šuplja jagoda sastoji se od dvije, na sredini spojene polovice, izdužena stožasta oblika. Granulacijom po oplošju izvedeni su koncentrični krugovi  između kojih su granulirani trokutići. Unutar krugova su ispupčenja u obliku kuglica. Na krajevima, s po jednom filigranskom žicom odijeljena su polja ispunjena nizovima od granulirana trokutića, jedan red većih a jedan manjih, nasuprotno postavljenih tako da prazna ploha čini cik-cak motiv.CRKVA SV. JURJA OD RADUNA